Πρόσκληση Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κατερίνης – Πιερίας, καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του, όλα τα μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00 μμ, στο κτίριο της Ένωσης Ποντίων Πιερίας, επί της οδού Μητροπολίτου Τραπεζούντας Χρύσανθου 13 (έναντι Δημοτικού Θεάτρου στο Πάρκο Κατερίνης).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1) Απολογισμός και συνοπτική παρουσίαση των δράσεων και του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/11/2021 και έγκρισή τους από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

2) Απολογισμός Οικονομικής Χρήσης για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/11/2021 και έγκρισή της από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

3) Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/11/2021

4) Απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/12/2021.

5) Παρουσίαση του προγράμματος δράσης για το έτος 2022 και έγκρισή του από το σώμα της Γενικής
Συνέλευσης

6) Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Καπετανάκης