ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κατερίνης – Πιερίας, καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του, όλα τα μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 19.00 στην έδρα του Συλλόγου Παναγή Τσαλδάρη 16 στην Κατερίνη

ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1) Απολογισμός και συνοπτική παρουσίαση των δράσεων και του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα 1/1/2022 έως 31/12/2022 και έγκρισή τους από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

2) Απολογισμός Οικονομικής Χρήσης για το χρονικό διάστημα 1/1/2022 έως 31/12/2022 και έγκρισή της από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

3) Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2022 έως 31/12/2022

4) Απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το χρονικό διάστημα 1/1/2022 έως 31/12/2022

5) Παρουσίαση του προγράμματος δράσης για το έτος 2023 και έγκρισή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Καπετανάκης