Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κατερίνης – Πιερίας, καλεί σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό του και το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20/3/2020 Π.Ν.Π η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του Ν. 4753/2020, με τα οποία προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού covid19, όλα τα μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 19.00 μμ, με τηλεδιάσκεψη, για την οποία οι αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Απολογισμός και συνοπτική παρουσίαση των δράσεων και του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως 31/12/2020 και έγκρισή τους από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
  2. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2019 έως 31/12/2019
  3. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως 31/12/2020
  4. Απολογισμός Οικονομικής Χρήσης για το χρονικό διάστημα 1/1/2019 έως 31/12/2019 και έγκρισή της από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
  5. Απολογισμός Οικονομικής Χρήσης για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως 31/12/2020 και έγκρισή της από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
  6. Απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το χρονικό διάστημα 1/1/2019 έως 31/12/2020.
  7. Παρουσίαση του Οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2021 και έγκρισή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
  8. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης για το έτος 2021 και έγκρισή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
  9. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό της κας Παρασκευής Παππά, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τον πρόσφατο θάνατο της Αντιπροέδρου κας Μαρίας Λιόλιου, σύμφωνα με όσα το καταστατικό του Συλλόγου προβλέπει όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο αναπληρωματικό μέλος.

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20/3/2020 Π.Ν.Π η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του Ν. 4753/2020, με τα οποία προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού covid19, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, την ίδια ώρα διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη και με την παροχή των αναγκαίων τεχνικών πληροφοριών και οδηγιών και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ GOOGLE MEETS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην γενική συνέλευση που έχει οριστεί για την 18/1/2021, θα χρειαστεί να συνδεθείτε μέσω browser ή να εγκαταστήσετε την εφαρμογή google meets στον υπολογιστή σας, το laptop, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο και να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο ο οποίος θα αποσταλεί στο email κάθε μέλους του Συλλόγου που έχει δικαίωμα συμμετοχής, προκειμένου να συνδεθεί στην Γενική Συνέλευση.

Όποιος δεν έχει δηλώσει κάποιο email στα στοιχεία επικοινωνίας, θα πρέπει να το πράξει κάνοντας εγγραφή στην ειδική φόρμα πατώντας εδώ προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή και να προσκληθεί ατομικά να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

Συστήνεται να συνδεθείτε στον σύνδεσμο (link) 15΄ λεπτά πριν την έναρξη της προγραμματισθείσας Γ.Σ., δηλαδή στις 18:45 προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία λόγω ενδεχόμενων τεχνικών ζητημάτων ή καθυστερήσεων σχετικά με διαδικασία σύνδεσης, με στόχο την εξασφάλιση της κανονικής συμμετοχής σας στην Γ.Σ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ. 

Κατά την διάρκεια της Γ.Σ. θα πρέπει να θέσετε τα μικρόφωνά σας σε σίγαση (mute), ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε παρεμβολές ήχου. Σε περίπτωση που θελήσετε να υποβάλετε κάποιο ερώτημα, αυτό θα έχετε την δυνατότητα να το κάνετε με τους εξής δύο τρόπους:

1. Επιλέγοντας να «σηκώσετε το χέρι σας» (Raise hand), ώστε στην συνέχεια να ενεργοποιηθεί το μικρόφωνό σας με σκοπό να θέσετε το ερώτημά σας. Μετά την υποβολή της ερώτησης και την ολοκλήρωση της απάντησης το μικρόφωνό σας θα τεθεί και πάλι σε σίγαση

2.Υποβάλλοντας το σχετικό ερώτημα εγγράφως μέσω του αναδυόμενου παραθύρου συνομιλίας (Chat)

3.Η ψηφοφορία επί των θεμάτων θα γίνει με τρόπο που θα αποφασιστεί από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Καπετανάκης