Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με...